Welcome | Croeso

Help build and take part in this 80 day adventure around Wales, in search of hidden Welsh treasure. Organise an activity or come along. Join villages, towns, cities, institutions, individuals and places across Wales this summer. We're celebrating imagination, creativity, our landscape and community.

Helpwch lunio a chymryd rhan yn yr antur 80 niwrnod hon o amgylch Cymru yn edrych am drysor Cymreig cudd. Trefnwch ddigwyddiad neu ymuno yn un. Ymunwch â phentrefi, trefi, dinasoedd, sefydliadau, unigolion a lleoedd ledled Cymru yr haf hwn. Rydym yn dathlu dychymyg, creadigrwydd, ein tirwedd a'n cymuned.

What is it?

A travelling public conversation with activities & events. Click here to find out more and buy the book.

Beth?

Sgwrs gyhoeddus deithiol gyda gweithgareddau a digwyddiadau. Cliciwch yma i ddarganfod mwy a phrynu'r llyfr.

When is it?

Press Launch: March 1st 2016, London Festival around Wales: May 15th to August 10th 2016.

Pryd?

Lansio argrafftai: Mawrth y 1af, Llundain Prif Ŵyl: Mai'r 15fed i Awst y 10fed 2016.

Where is it?

All over Wales, and further.
Come and take part...

Ble?

Ledled Cymru gyfan, a thu hwnt.
Dewch i Gymru a chymerwch ran...

How it started | Sut y dechreuodd

Richard Parry

Richard Parry

Richard Parry said he was going to explore Wales in a fresh way...

Roedd Richard Parry am ddod i nabod Cymru mewn ffordd newydd...

Dave Hann

Dave Hann

Richard's neighbour, Dave Hann, said he'd cycle it...

Dywedodd cymydog Richard, Dave Hann, y byddai ef yn seiclo...

Ani Saunders

Ani Saunders

singer, Ani Saunders, joined the conversation...

ymunodd y gantores, Ani Saunders, â'r sgwrs...

Jon Gower

Jon Gower

and Jon Gower said: "if you can, make this thing happen..."

ac meddai Jon Gower, "os gallwch, gwnewch i hyn ddigwydd..."

Events | Digwyddiadau

There are already great events. And you can organise a further activity or an event. A walk, a talk, concert, bike ride, sharing your local welsh treasure ( a place, a business, people...) Get in touch with offers/ideas of how we might celebrate the central place of creativity, new visions, landscape and community with you.

Mae yna ddigwyddiadau gwych eisoes wedi'u trefnu. Ac fe allwch drefnu gweithgaredd ychwanegol. Taith gerdded, sgwrs, cyngerdd, taith feicio, rhannu darn o drysor Cymreig lleol (lle, busnes, pobl). Cysylltwch â ni gyda syniadau o sut gallem ddathlu pwysigrwydd creadigrwydd, gweledigaethau newydd, tirwedd a chymuned gyda chi.

Location | Lleoliad Date | Pryd Event | Digwyddiadau Time | Asmer Category | Categori
Y Lyric - Eisteddfod Caerdydd 2018 Y Lyric, drws nesaf Maes B, Bae Caerdydd / next door to Maes B, Cardiff Bay CF10 4GA 5th August, 2018 5 Awst, 2018 Y Lyric - Eisteddfod Caerdydd 2018 Y Lyric - Eisteddfod Caerdydd 2018 All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Carnifal y Mr Cardiff Bay waterfront, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4PZ 4th August, 2018 4 Awst, 2018 Carnifal y Mr Carnifal y M�r Starts Dechrau 22:30pm Ends Diwedd 23:30pm Spectacle Olygfa
David Jones - engravings Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales Cardiff, CF10 3NP 13th May, 2016 13 Fai, 2016 David Jones - engravings Rime of the Ancient Mariner Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 17:00pm Exhibition / Display Arddangosfa / Arddangos
Thank you - National Museum of Wales National Museum of Wales Gallery 1, Amgueddfa Cymru, Park Place, Cardiff CF10 3NP 7th August, 2016 7 Awst, 2016 Thank you - National Museum of Wales Diolch - Amgueddfa Cymru Starts Dechrau 11:00am Ends Diwedd 11:45am Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni Abergavenny, NP7 7RZ 1st August, 2016 1 Awst, 2016 Eisteddfod Genedlaethol National Eisteddfod All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Y Gernyweg Eisteddfod Genedlaethol Pagoda, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG 6th August, 2016 6 Awst, 2016 Y Gernyweg The Cornish language Starts Dechrau 14:00pm Ends Diwedd 14:55pm Talk Sgwrs
Dathlu John Heywood Thomas Eisteddfod Genedlaethol Pagoda, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG 6th August, 2016 6 Awst, 2016 Dathlu John Heywood Thomas Celebrating John Heywood Thomas Starts Dechrau 15:00pm Ends Diwedd 16:00pm Talk Sgwrs
Diflaniad y Meddwl Cymreig? Eisteddfod Genedlaethol Societies 1, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG 5th August, 2016 5 Awst, 2016 Diflaniad y Meddwl Cymreig? The disappearance of the Welsh Mind? Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 10:55am Talk Sgwrs
Sesiwn Siarad Sioc Eisteddfod Genedlaethol Pagoda, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG 5th August, 2016 5 Awst, 2016 Sesiwn Siarad Sioc Siarad Sioc Sessions Starts Dechrau 15:00pm Ends Diwedd 16:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Yr Argyfwng Newid Hinsawdd  ar Chwyldro sydd ei angen Eisteddfod Genedlaethol Societies 2, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG 5th August, 2016 5 Awst, 2016 Yr Argyfwng Newid Hinsawdd ar Chwyldro sydd ei angen The Crisis of Climate Change - and the Revolution thats needed Starts Dechrau 16:30pm Ends Diwedd 17:30pm Talk Sgwrs
Bugeiliaid Newydd Eisteddfod Genedlaethol Cylch yr Orsedd, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG 1st August, 2016 1 Awst, 2016 Bugeiliaid Newydd / new shepherds Starts Dechrau 12:00pm Ends Diwedd 12:00pm Spectacle Olygfa
Yn frawd i flodau'r grug Eisteddfod Genedlaethol Societies 2, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG 1st August, 2016 1 Awst, 2016 Yn frawd i flodau'r grug Coleridge and his walking tour of Wales Starts Dechrau 16:30pm Ends Diwedd 17:30pm Lecture/Conference Darlith / Cynhadledd
Discover Talgarth Talgarth Powys LD3 0DD 30th July, 2016 30 Orffennaf, 2016 Discover Talgarth with Coleridge in Wales Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 17:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Coleridge in Llandrindod The Herb Garden Station Crescent, Llandrindod Wells LD1 5BB 29th July, 2016 29 Orffennaf, 2016 Coleridge in Llandrindod vision and transition Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 22:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Landscape & community nr Llandrindod (venue tbc) Llandrindod Wells, LD1 6EY 29th July, 2016 29 Orffennaf, 2016 Landscape & community ... All day Trwy'r dydd Cafe conversation Sgwrs caffi
Walton, Wordsworths, Sara Hutchinson Walton nr Presteigne LD8 2PY 28th July, 2016 28 Orffennaf, 2016 Walton, Wordsworths, Sara Hutchinson & Coleridge in love (again) All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Knucklas Castle Knucklas Castle nr Knighton, LD7 1PR 27th July, 2016 27 Orffennaf, 2016 Knucklas Castle Community Land Project All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Border Poets Everest Hall Llanfair Waterdine, nr Knighton LD7 1TU 27th July, 2016 27 Orffennaf, 2016 Border Poets at Llanfair Waterdine Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 11:30am Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Bala & Coleridge Y Cwrt 62 High St, Bala LL23 7AB 21st July, 2016 21 Orffennaf, 2016 Bala & Coleridge ... Starts Dechrau 21:30pm Ends Diwedd 22:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
David Jones - The Ancient Mariner The National Library of Wales Aberystwyth, SY23 3BU 19th July, 2016 19 Orffennaf, 2016 David Jones - The Ancient Mariner David Jones - Yr Hen Longwr Starts Dechrau 14:00pm Ends Diwedd 15:30pm Lecture/Conference Darlith / Cynhadledd
Wrexham and region Wrexham Wrecsam, LL11 1AY 11th July, 2016 11 Orffennaf, 2016 Wrexham and region Ardal Wrecsam All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Get involved: Vale of Clwyd, Wrexham and Flintshire Vale of Clwyd and Wrexham LL15 2NU 3rd July, 2016 3 Orffennaf, 2016 Get involved: Vale of Clwyd, Wrexham and Flintshire Cymryd rhan: Dyffryn Clwyd, Wrecsam a Sir y Fflint All day Trwy'r dydd Opportunity to help create events in this area Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon
Wrexham Community Choir Methodist Church Regent Street, Wrexham, LL11 1RY 12th July, 2016 12 Orffennaf, 2016 Wrexham Community Choir Big Sing Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 21:30pm Big sing Fawr yn canu
Poetry in motion Around the streets Oriel Wrecsam, 11 Chester St, Wrexham LL13 8BE 11th July, 2016 11 Orffennaf, 2016 Poetry in motion Barddoniaeth ar Waith Starts Dechrau 11:00am Ends Diwedd 17:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Llangollen International Eisteddfod Amphitheatre stage Llangollen International Festival, LL20 8SW 9th July, 2016 9 Orffennaf, 2016 Llangollen International Eisteddfod Eisteddfod Ryngwladol Llangollen Starts Dechrau 12:15pm Ends Diwedd 12:45pm Big sing Fawr yn canu
Tabernacle Art Competition MOMA Wales Heol Penrallt, Machynlleth, SY20 8AJ 9th July, 2016 9 Orffennaf, 2016 Tabernacle Art Competition MOMA Wales All day Trwy'r dydd Exhibition / Display Arddangosfa / Arddangos
Visit standing stone Orsedd Farm Gorsedd, CH8 8QZ 3rd July, 2016 3 Orffennaf, 2016 Visit standing stone Ymweld a maen hir All day Trwy'r dydd Cafe conversation Sgwrs caffi
Get involved: Ynys Mon and the North Wales coast Ynys Mon and the North Wales coast LL57 1LZ 27th June, 2016 27 Fehefin, 2016 Get involved: Ynys Mon and the North Wales coast Cymryd rhan: Ynys Mon ac arfordir Gogledd Cymru All day Trwy'r dydd Opportunity to help create events in this area Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon
Frost at Midnight Machynlleth Museum of Modern Art Wales, SY20 8AJ . 2nd July, 2016 2 Orffennaf, 2016 Frost at Midnight ... All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
enter the MOMA Wales Tabernacle Art Competition 2016 MOMA Wales Heol Penrallt Machynlleth Powys SY20 8AJ 29th February, 2016 29 February, 2016 enter the MOMA Wales Tabernacle Art Competition 2016 February - July1st 2016 All day Trwy'r dydd Opportunity to help create events in this area Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon
Penmaenmawr - water, water everywhere Penmaenmawr LL34 6DA 30th June, 2016 30 Fehefin, 2016 Penmaenmawr - water, water everywhere gyda RamblersCymru Starts Dechrau 11:00am Ends Diwedd 15:30pm Walk Taith Gerdded
Parys Mountain Parys Mountain LL68 9DB 29th June, 2016 29 Fehefin, 2016 Parys Mountain Mynydd Parys Starts Dechrau 12:00pm Ends Diwedd 17:00pm Walk Taith Gerdded
Ucheldre - Coleridge in Wales Day Ucheldre Holyhead, LL65 1TE 28th June, 2016 28 Fehefin, 2016 Ucheldre - Coleridge in Wales Day Ucheldre - Dydd Coleridge yng Nghymru All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
RS Thomas Literary Festival 2016 Aberdaron Llyn Peninsula, LL53 8BE 24th June, 2016 24 Fehefin, 2016 RS Thomas Literary Festival 2016 Gwyl R S Thomas 2016 All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Music, war and beach - Fort Belan Fort Belan Llanwnda, LL54 5TP 26th June, 2016 26 Fehefin, 2016 Music, war and beach - Fort Belan Cerdd, rhyfel a thraeth - Fort Belan Starts Dechrau 15:00pm Ends Diwedd 20:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Aberdaron to Fort Belan Aberdaron to Fort Belan Llŷn, LL53 6LB 26th June, 2016 26 Fehefin, 2016 Aberdaron to Fort Belan Aberdaron i Gaer Belan Starts Dechrau 13:00pm Ends Diwedd 15:00pm Journey Taith
 Get involved: Snowdonia and the Llyn Peninsula Snowdonia and the Llyn Peninsula LL55 4YE 22nd June, 2016 22 Fehefin, 2016 Get involved: Snowdonia and the Llyn Peninsula Cymryd rhan: Eryri a Phenrhyn Llyn All day Trwy'r dydd Opportunity to help create events in this area Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon
Thomas and Tillich with Tea and Cake Hen Blas Caf Aberdaron, LL53 8BE 26th June, 2016 26 Fehefin, 2016 Thomas and Tillich with Tea and Cake Thomas a Tillich gyda Te a Chacen Starts Dechrau 11:30am Ends Diwedd 12:30pm Cafe conversation Sgwrs caffi
Communion Service at St Hywyn's Church St Hywyns Church Aberdaron, LL53 8BE 26th June, 2016 26 Fehefin, 2016 Communion Service at St Hywyn's Church Gwasanaeth Cymun yn Eglwys St. Hywyn Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 11:00am Service Gwasanaeth
Coleridge in Wales: Thomas in Abercuawg Porth y Swnt centre Porth Y Swnt, Aberdaron, LL53 8BE 24th June, 2016 24 Fehefin, 2016 Coleridge in Wales: Thomas in Abercuawg Coleridge yng Nghymru: Thomas yn Abercuawg Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 21:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Coleridge, Ruskin, Gandhi & Guyard Barmouth Y Bermo, LL42 1LE 23rd June, 2016 23 Fehefin, 2016 Coleridge, Ruskin, Gandhi & Guyard Coleridge a'r Mawrion Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 13:00pm Walk Taith Gerdded
Great Train Journeys of Wales Machynlleth Railway Station Machynlleth SY20 8BL 23rd June, 2016 23 Fehefin, 2016 Great Train Journeys of Wales Machynlleth to Pwllheli Starts Dechrau 08:30am Ends Diwedd 15:20pm Train Trn
Get involved: Machynlleth to Porthmadog Machynlleth to Porthmadog LL46 2YH 17th June, 2016 17 Fehefin, 2016 Get involved: Machynlleth to Porthmadog Cymryd rhan: Machynlleth i Borthmadog All day Trwy'r dydd Opportunity to help create events in this area Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon
an evening at Gregynog Gregynog nr Newtown SY16 3PW 22nd June, 2016 22 Fehefin, 2016 an evening at Gregynog ... Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 21:15pm Music Cerddoriaeth
Home making and abroad Plas Brondanw Llanfrothen LL48 6SW 20th June, 2016 20 Fehefin, 2016 Home making and abroad Plas Brondanw Starts Dechrau 10:30am Ends Diwedd 12:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Romanticism in the Welsh Landscape Machynlleth Museum of Modern Art Wales, SY20 8AJ 19th March, 2016 19 Fawrth, 2016 Romanticism in the Welsh Landscape Rhamantiaeth yn Nhirwedd Cymru All day Trwy'r dydd Exhibition / Display Arddangosfa / Arddangos
Coleridge at MOMA Wales Machynlleth Museum of Modern Art Wales, SY20 8AJ 18th June, 2016 18 Fehefin, 2016 Coleridge at MOMA Wales Coleridge yn MOMA Cymru All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Swan of the Usk Llansantffraed Church Nr Talybont-on-Usk, LD3 7YF 18th June, 2016 18 Fehefin, 2016 Swan of the Usk . Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 21:45pm Concert Cyngerdd
Aberystwyth region Aberystwyth Ceredigion, SY23 3FL 16th June, 2016 16 Fehefin, 2016 Aberystwyth region Ardal Aberystwyth All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Aberystwyth to Machynlleth Aberystwyth to Machynlleth, SY20 8BL 17th June, 2016 17 Fehefin, 2016 Aberystwyth to Machynlleth Aberystywth i Fachynlleth Starts Dechrau 09:00am Ends Diwedd 11:00am Train Trn
Chicago Institute of Art Ynys Hir RSPB Dyfi Furnace, Machynlleth SY20 8TA 17th June, 2016 17 Fehefin, 2016 Chicago Institute of Art in Wales Starts Dechrau 12:00pm Ends Diwedd 16:00pm Picnic Picnic
Hafod Hafod SY25 6DX 15th June, 2016 15 Fehefin, 2016 Hafod Caverns measureless to man Starts Dechrau 10:30am Ends Diwedd 16:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Morning Prayer Holy Trinity Church Church Lane, Newcastle Emlyn SA38 9AB 14th June, 2016 14 Fehefin, 2016 Morning Prayer Holy Trinity Church, Newcastle Emlyn Starts Dechrau 10:30am Ends Diwedd 11:30am Service Gwasanaeth
events in West Wales West Wales SA67 6th June, 2016 6 Fehefin, 2016 events in West Wales Coleridge inJune All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Cardigan & a vibrant local economy Cardigan Castle, Cafe Aberteifi, SA43 1JA 13th June, 2016 13 Fehefin, 2016 Cardigan & a vibrant local economy Aberteifi ac economi leol fywiog Starts Dechrau 14:00pm Ends Diwedd 15:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Do one thing well Hiut Denim Cardigan, SA43 1EW 13th June, 2016 13 Fehefin, 2016 Do one thing well Hiut Denim Starts Dechrau 12:00pm Ends Diwedd 13:00pm Cafe conversation Sgwrs caffi
Dinas Mountain workshop Dinas Mountain SA42 0XD 12th June, 2016 12 Fehefin, 2016 Dinas Mountain workshop with Coastlines Starts Dechrau 14:00pm Ends Diwedd 16:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Poetry in the Ship Inn Ship Inn Lower Town, Fishguard SA65 9ND 12th June, 2016 12 Fehefin, 2016 Poetry in the Ship Inn Lower Fishguard Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 20:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Tidal energy Ramsey Sound St Davids, SA62 6PY 12th June, 2016 12 Fehefin, 2016 Tidal energy renewable futures Starts Dechrau 09:00am Ends Diwedd 10:00am Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Welshpool Welshpool Poetry Festival Welshpool, SY21 7JQ 10th June, 2016 10 Fehefin, 2016 Welshpool Poetry Festival All day Trwy'r dydd Poetry barddoniaeth
Music and poetry at Llanstadwell St Tudwal's Church Llanstadwell, SA73 1EN 10th June, 2016 10 Fehefin, 2016 Music and poetry at Llanstadwell ... Starts Dechrau 18:30pm Ends Diwedd 20:00pm Concert Cyngerdd
Atlantic beach boat Cresswell Quay SA68 0TE 10th June, 2016 10 Fehefin, 2016 Atlantic beach boat Cresswell Quay to Neyland Starts Dechrau 11:30am Ends Diwedd 14:00pm Journey Taith
Coleridge as 'Clapham Junction' The Studio, Bryn Morris Rhosfach, Clynderwen SA66 7QN 9th June, 2016 9 Fehefin, 2016 Coleridge as 'Clapham Junction' a place of connections Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 21:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Connecting art and music: The Studio, Bryn Morris Rhosfach, Clynderwen SA66 7QN 9th June, 2016 9 Fehefin, 2016 Connecting art and music: a practical workshop Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 15:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Waldo Williams The Waldo Stone Mynachlog Ddu SA66 7RU 9th June, 2016 9 Fehefin, 2016 Waldo Williams Sir Benfro Starts Dechrau 16:00pm Ends Diwedd 17:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Mabinogion Picnic Narberth Castle SA67 7 Narberth, Pembrokeshire 8th June, 2016 8 Fehefin, 2016 Mabinogion Picnic Castell Arberth Starts Dechrau 18:00pm Ends Diwedd 21:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
St Clears & The Blue Boar St Clears Sanclr, SA33 4EE 8th June, 2016 8 Fehefin, 2016 St Clears & The Blue Boar Sanclr & Y Blue Boar Starts Dechrau 11:00am Ends Diwedd 14:00pm Walk Taith Gerdded
Perceptive parameters Lampeter House Lampeter Velfrey, nr. Narberth, SA67 8TS 8th June, 2016 8 Fehefin, 2016 Perceptive parameters ... Starts Dechrau 15:15pm Ends Diwedd 16:30pm Cafe conversation Sgwrs caffi
Coleridge in Cresselly 1802 Cresselly House Cresselly, Pembrokeshire SA68 0SP 7th June, 2016 7 Fehefin, 2016 Coleridge in Cresselly 1802 ... Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 21:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Robert Southey - Hopes of Wales Rock and Fountain Ynysgollen/Glynneath Rd, Aberdulais, Neath SA10 8HN 6th June, 2016 6 Fehefin, 2016 Robert Southey - Hopes of Wales ... Starts Dechrau 12:00pm Ends Diwedd 13:30pm Cafe conversation Sgwrs caffi
Volcano on the High Street Volcano Theatre 27-29 High Street Swansea SA1 1LG 6th June, 2016 6 Fehefin, 2016 Volcano on the High Street ... Starts Dechrau 15:40pm Ends Diwedd 16:40pm Cafe conversation Sgwrs caffi
Llandeilo Fawr Llandeilo Fawr Llandeilo, SA19 6BA 3rd June, 2016 3 Fehefin, 2016 Llandeilo Fawr Llandeilo Fawr Starts Dechrau 10:30am Ends Diwedd 12:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Llandovery discovery Llandovery SA20 0YH 2nd June, 2016 2 Fehefin, 2016 Llandovery discovery ... Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 21:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Tydfil the Martyr Merthyr Tydfil CF47 8AE 31st May, 2016 31 Fai, 2016 Tydfil the Martyr Merthyr Tydfil All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Get involved: South Wales Valleys South Wales Valleys CF47 0JA 29th May, 2016 29 Fai, 2016 Get involved: South Wales Valleys Cymryd rhan: Cymoedd De Cymru All day Trwy'r dydd Opportunity to help create events in this area Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon
Taraggan Community Gardens Taraggan Bargoed, CF81 8QD 30th May, 2016 30 Fai, 2016 Taraggan Community Gardens Gerddi Cymunedol Taragan Starts Dechrau 16:00pm Ends Diwedd 17:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
St Gwladys Cross St Gwladys Cross CF81 8RN 30th May, 2016 30 Fai, 2016 St Gwladys Cross with Julie Pritchard Starts Dechrau 15:00pm Ends Diwedd 16:00pm Walk Taith Gerdded
The Rocking Stone Pontypridd Common Hospital Road, Pontypridd CF37 4AH 30th May, 2016 30 Fai, 2016 The Rocking Stone Pontypridd Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 00:00am Talk Sgwrs
The Albatross meets with the Swan - Henry Vaughan's church St Ffraid's Church Llansantffraed, LD3 7YF 29th May, 2016 29 Fai, 2016 The Albatross meets with the Swan - Henry Vaughan's church Eglwys Henry Vaughan Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 14:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Journey: Talybont to Tredegar Talybont to Tredegar NP8 1LL 29th May, 2016 29 Fai, 2016 Journey: Talybont to Tredegar Taith: Tal-y-bont ar Wysg i Dredegar All day Trwy'r dydd Journey Taith
Get involved - Usk Valley & Hay-on-Wye Usk Valley and Hay-on-Wye NP15 2EF 22nd May, 2016 22 Fai, 2016 Get involved - Usk Valley & Hay-on-Wye Cymryd rhan: Dyffryn Wysg a'r Gelli Gandryll All day Trwy'r dydd Opportunity to help create events in this area Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon
Wye Wanderings - Chepstow to Hay Chepstow to Hay-on-Wye Along the Wye Valley, NP16 6SE 22nd May, 2016 22 Fai, 2016 Wye Wanderings - Chepstow to Hay Ardal Cas-gwent - Y Gelli Gandryll All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Wordsworth, Coleridge & Thelwall at Llyswen Relish Restaurant, Hay Festival Site Dairy Meadows Brecon Road Hay-on-Wye HR3 5PJ 28th May, 2016 28 Fai, 2016 Wordsworth, Coleridge & Thelwall at Llyswen . Starts Dechrau 08:30am Ends Diwedd 14:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Hay Festival - Coleridge in Wales The Summer House, Hay Festival Hay Festival Site Dairy Meadows Brecon Road Hay-on-Wye HR3 5PJ 27th May, 2016 27 Fai, 2016 Hay Festival - Coleridge in Wales Gwyl y Gelli - Coleridge yng Nghymru Starts Dechrau 17:30pm Ends Diwedd 18:30pm Talk Sgwrs
Walk into the Hay Festival The Old Pandy Inn Hereford Road, Pandy, Abergavenny, NP7 8DR 27th May, 2016 27 Fai, 2016 Walk into the Hay Festival Cerdded i'r Gwyl y Gelli All day Trwy'r dydd Walk Taith Gerdded
Coleridge and faith: clues and trails St Mary's Church, Cusop Hay-on-Wye, HR3 5RF 27th May, 2016 27 Fai, 2016 Coleridge and faith: clues and trails ... Starts Dechrau 20:00pm Ends Diwedd 21:00pm Talk Sgwrs
Monmouth to Pandy Monmouth to Pandy, NP7 8DR 26th May, 2016 26 Fai, 2016 Monmouth to Pandy Trefynwy i'r Pandy All day Trwy'r dydd Journey Taith
Alone on a wide, wide sea The Old Pandy Inn Hereford Road, Pandy, Abergavenny, NP7 8DR 26th May, 2016 26 Fai, 2016 Alone on a wide, wide sea Elsa Hammond Starts Dechrau 20:00pm Ends Diwedd 21:15pm Talk Sgwrs
Party at Pandy The Old Pandy Inn Hereford Road, Pandy, Abergavenny, NP7 8DR 26th May, 2016 26 Fai, 2016 Party at Pandy ... All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Spin, lies and deception: Shire Hall Agincourt Square, Monmouth, NP25 3DY 25th May, 2016 25 Fai, 2016 Spin, lies and deception: Coleridges triumph on Malta Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 20:45pm Talk Sgwrs
Celebrating Coleridge in Tintern Tintern Village Hall Tintern, NP16 6SE 24th May, 2016 24 Fai, 2016 Celebrating Coleridge in Tintern ... Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 21:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Torchlight Tour  of Tintern Abbey Tinern Abbey Tintern, NP16 6SE 24th May, 2016 24 Fai, 2016 Torchlight Tour of Tintern Abbey ... Starts Dechrau 21:30pm Ends Diwedd 23:00pm Walk Taith Gerdded
Walking in the footsteps of Coleridge: Tintern Abbey Tintern, NP16 6SE 24th May, 2016 24 Fai, 2016 Walking in the footsteps of Coleridge: to Tintern Starts Dechrau 14:00pm Ends Diwedd 16:30pm Walk Taith Gerdded
Walk to Piercefield meet at Chepstow Leisure Centre car park Welsh St, Chepstow NP16 5LR 23rd May, 2016 23 Fai, 2016 Walk to Piercefield in Coleridge's footsteps Starts Dechrau 14:00pm Ends Diwedd 17:00pm Walk Taith Gerdded
Coleridge, Southey &  Fricker Sisters Beaufort Arms Hotel Beaufort Square, Chepstow, NP16 5EP 22nd May, 2016 22 Fai, 2016 Coleridge, Southey & Fricker Sisters in the Beaufort Arms Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 21:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
'Kymin' Round the Mountains Kymin Terrace Top of the Kymin Park, Penarth, CF64 1AP 21st May, 2016 21 Fai, 2016 'Kymin' Round the Mountains ... All day Trwy'r dydd Ride Taith
Entrtainment @ the Newport Medieval Ship Newport Medieval Ship Centre Unit 20, Estuary Road, Queensway Meadows Industrial Estate, Newport, NP19 4SP 21st May, 2016 21 Fai, 2016 Entrtainment @ the Newport Medieval Ship ... Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 22:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Swansea, a ship & the Ancient Mariner SA1 Prince of Wales Dock, Swansea SA1 8PL 19th May, 2016 19 Fai, 2016 Swansea, a ship & the Ancient Mariner The beach city of Wales All day Trwy'r dydd Spectacle Olygfa
Melting Ice Caps SA1 Prince of Wales Dock, Swansea SA1 8PL 19th May, 2016 19 Fai, 2016 Melting Ice Caps & Future Generations Starts Dechrau 21:00pm Ends Diwedd 00:00am Exhibition / Display Arddangosfa / Arddangos
Albatross Mermaid Quay Cardiff Bay, CF10 5AL 15th May, 2016 15 Fai, 2016 Albatross Albatros Starts Dechrau 12:45pm Ends Diwedd 18:00pm Spectacle Olygfa
Poems, Prose and Pints Cwtsh Stow Hill, Handpost, Newport, NP20 4HA 20th May, 2016 20 Fai, 2016 Poems, Prose and Pints ... Starts Dechrau 19:30pm Ends Diwedd 21:45pm Concert Cyngerdd
Melting Ice Caps Next to the Ship of the Ancient Mariner Barry Docks, Fwrdd Y Mileniwm, Barry, CF62 5QN 17th May, 2016 17 Fai, 2016 Melting Ice Caps & Future Generations Starts Dechrau 20:00pm Ends Diwedd 00:00am Exhibition / Display Arddangosfa / Arddangos
HOWL Mozarts 76b Walter Rd, Uplands, Swansea, Glamorgan SA1 4QA 19th May, 2016 19 Fai, 2016 HOWL Coleridge in Wales Starts Dechrau 20:00pm Ends Diwedd 22:30pm Poetry barddoniaeth
Ancient Mariner's ship in Barry Y Barri Barry, CF62 5QN 18th May, 2016 18 Fai, 2016 Ancient Mariner's ship in Barry Y Dref Fwyaf yng Nghymru - Y Barri All day Trwy'r dydd Spectacle Olygfa
Ancient Mariner - Not an Opera National Museum of Wales Park Place, Cardiff, CF10 3NP 17th May, 2016 17 Fai, 2016 Ancient Mariner - Not an Opera ... Starts Dechrau 14:00pm Ends Diwedd 16:00pm Music Cerddoriaeth
In Conversation with Coleridge: Seligman Room Wales Millennium Centre, Cardiff Bay, CF10 5AL 17th May, 2016 17 Fai, 2016 In Conversation with Coleridge: a round table Starts Dechrau 09:30am Ends Diwedd 11:30am Lecture/Conference Darlith / Cynhadledd
walking from Coleridge Crescent, Barry Coleridge Crescent Barry, Vale of Glamorgan CF62 9TT 17th May, 2016 17 Fai, 2016 walking from Coleridge Crescent, Barry ... Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 20:00pm Walk Taith Gerdded
visit the ship of the Ancient Mariner Mermaid Quay Cardiff Bay, CF10 5AL 16th May, 2016 16 Fai, 2016 visit the ship of the Ancient Mariner ... Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 11:30am Exhibition / Display Arddangosfa / Arddangos
Coleridge Avenue  to  Coleridge Crescent Coleridge Avenue Penarth CF64 2SR 17th May, 2016 17 Fai, 2016 Coleridge Avenue to Coleridge Crescent Penarth to Barry Starts Dechrau 18:00pm Ends Diwedd 19:00pm Ride Taith
Ancient Mariner's ship in Cardiff Bay Mermaid Quay Cardiff Bay, CF10 5AL 16th May, 2016 16 Fai, 2016 Ancient Mariner's ship in Cardiff Bay School visits All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
The Return of the Ancient Mariner Cardiff Cardiff Bay, CF99 1NA 15th May, 2016 15 Fai, 2016 The Return of the Ancient Mariner Dychweliad yr Hen Longwr Starts Dechrau 11:00am Ends Diwedd 15:00pm Spectacle Olygfa
Return of the Ancient Mariner Cardiff Bay Cardiff Cardiff Bay, CF99 1NA 15th May, 2016 15 Fai, 2016 Return of the Ancient Mariner Dychweliad yr Hen Longwr Starts Dechrau 11:00am Ends Diwedd 15:00pm Spectacle Olygfa
Ancient Mariner & David Jones National Museum of Wales Park Place, Cardiff, CF10 3NP 15th May, 2016 15 Fai, 2016 Ancient Mariner & David Jones Hen Longwr & David Jones Starts Dechrau 15:45pm Ends Diwedd 16:30pm Spectacle Olygfa
Morning Service on the ship access to the service on the ship via The Boatyard, Penarth Marina, Penarth, Vale of Glamorgan, CF64 1TT (just next door door to the Compass Cafe) 15th May, 2016 15 Fai, 2016 Morning Service on the ship Gwasanaeth yn y bore ar y llong Starts Dechrau 09:00am Ends Diwedd 09:20am Service Gwasanaeth
Ani Saunders The Wales Millennium Centre Glanfa Stage, Cardiff Bay CF10 5AL 15th May, 2016 15 Fai, 2016 Ani Saunders Ani Glass Starts Dechrau 11:45am Ends Diwedd 12:00pm Music Cerddoriaeth
Sanctuary Breakfast World of Boats Museum Heol Porth Teigr, Cardiff Bay CF10 4GA 15th May, 2016 15 Fai, 2016 Sanctuary Breakfast World of Boats Museum cafe Starts Dechrau 10:30am Ends Diwedd 11:30am Cafe conversation Sgwrs caffi
The Wedding Celebration Mermaid Quay Cardiff Bay, CF10 5AL 15th May, 2016 15 Fai, 2016 The Wedding Celebration Return of The Ancient Mariner Starts Dechrau 11:00am Ends Diwedd 14:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Coleridge & Cawl World of Boats Museum Heol Porth Teigr, Cardiff Bay CF10 4GA 15th May, 2016 15 Fai, 2016 Coleridge & Cawl Gala Dinner Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 22:00pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Codi Hwyl All Saints Church Halls Victoria Sqaure, Penarth, CF64 3EH 13th May, 2016 13 Fai, 2016 Codi Hwyl Codi Hwyl All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Dressing the ship The Boatyard Penarth Marina, Penarth Portway, Penarth CF64 1TT 14th May, 2016 14 Fai, 2016 Dressing the ship of the Ancient Mariner All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Iolo Morganwg & Coleridge Old Cogan Penarth, CF64 2TQ 13th May, 2016 13 Fai, 2016 Iolo Morganwg & Coleridge St Peter's, Old Cogan Starts Dechrau 11:30am Ends Diwedd 12:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Hand Knitted Socks Yarn 'n Yarns 22 Cornerswell Rd, Penarth, CF64 2UZ 13th May, 2016 13 Fai, 2016 Hand Knitted Socks Yarn 'n Yarns Starts Dechrau 10:00am Ends Diwedd 10:30am Cafe conversation Sgwrs caffi
AMP it UP Foxy's Deli 7, Royal Buildings, Victoria Rd, Penarth CF64 3ED 13th May, 2016 13 Fai, 2016 AMP it UP ... Starts Dechrau 19:00pm Ends Diwedd 22:30pm Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Coleridge Cottage conversations Coleridge Cottage 35 Lime Street, Nether Stowey, Bridgwater, Somerset, TA5 1NQ 12th May, 2016 12 Fai, 2016 Coleridge Cottage conversations ... All day Trwy'r dydd Mixed activity event Digwyddiad gweithgarwch cymysg
Coleridge and the elusive imagination: clues and trails Cambridge University Clare College, CB2 1TL 6th May, 2016 6 Fai, 2016 Coleridge and the elusive imagination: clues and trails Coleridge: cliwiau a llwybrau All day Trwy'r dydd Lecture/Conference Darlith / Cynhadledd
Ymateb (response) Amgueddfa Cymru National Museum Cardiff, Cathays Park, Cardiff CF10 3NP 13th January, 2016 13 Ionawr, 2016 Ymateb (response) Ymateb (response) Starts Dechrau 14:50pm Ends Diwedd 16:00pm Spectacle Olygfa

Get Involved | Cymerwch ran

If you're keen to hold an event, activity or response, we'd love to hear from you.

Os oes awydd gennych i gynnal digwyddiad, gweithgaredd neu ymateb, hoffem glywed gennych.

Call for volunteer Welsh translators
Church community invitation
Gwahoddiad Priodas
Opportunity for Choirs - Ancient Mariner - May 15th 2016
Opportunity for education and communities - Ancient Mariner - May 2016
Opportunity for Walking Groups - Coleridge in Wales festival - Summer 2016
Opportunity for Youth Choirs - Ancient Mariner - May 2016
Opportunity for Zombies - May 15th 2016 - Cardiff Bay - The Return of the Ancinet Mariner
Wedding invitation - Ancient Mariner - May 2016

Subscribe to our mailing list | Suscribe at ein rhestr bostio

* indicates required