Coleridge at MOMA Wales

18th June, 2016

18 Fehefin, 2016

All day

Trwy'r dydd

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Machynlleth

Museum of Modern Art Wales, SY20 8AJ

.

.

Coleridge yn MOMA Cymru

The Coleridge in Wales Festival arrives in Machynlleth and helps MOMA mark the end of the major Romanticism in the Welsh Landscape exhibition.

Friday 17th June

Coleridge festival directors Chris Glynn and Richard Parry travel to Machynlleth hosting members of the Chicago Institute of Art as part of their tour of Wales. The party arrives at MOMA in the afternoon to see the Romanticism in the Welsh Landscape exhibition.

Saturday 18th June

11.00am
A Truly Fairy Place Wales as the Eternal Picturesque
Lecture by acclaimed author Mike Parker
Free

12.00 noon
Caverns Measureless to Man
Poetry and music, including Coleridge's Kubla Khan, led by artistic directors of the Coleridge in Wales Festival, Richard Parry and Chris Glynn.
Free

2.30pm
Romanticism in the Welsh Landscape
Special tour of the MOMA exhibition on its last day, led by curator Dr Peter Wakelin.
Free

3.30pm
Coleridge in Wales
Richard Parry and Chris Glynn close the MOMA Romanticism in the Welsh Landscape exhibition with conversation, illustration and music on themes of the Coleridge in Wales festival.
Free

News and updates on Twitter: @Colereidge2016

Daw Gwyl Coleridge yng Nghymru i Fachynlleth a bydd yn rhan o ddiwedd arddangosfa bwysig yn MOMA ar Ranmantiaeth yn Nhirwedd Cymru.

I gael manylion y digwyddiadau hyn, ewch i wefan MOMA Cymru neu holwch yn MOMA.

Back home