Hafod

15th June, 2016

15 Fehefin, 2016

Starts | Dechrau: 10:30am

Ends | Diwedd: 16:00pm

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Hafod

SY25 6DX

free

am ddim

Caverns measureless to man

Bring boots and a picnic for a day with artists, historians, archaeologists, writers and storytellers to hear about Hafod and its visitors – from Iolo Morganwg to John Piper. Talks, walks, and performances exploring the Hafod estate

In 1794 the poet Samuel Taylor Coleridge and his friend Joseph Hucks walked past the gates of Hafod. Did they visit? Was Thomas Johnes’ Gothic house an inspiration for Kubla Khan?

Confirmed contributors:
Jennie Macve (Hafod Estate)
Christine Watkins (landscape artist)
Peter Wakelin (art historian & curator)
Michael Freeman (Welsh tours)
Martin Crampin (artist & art historian)
Andrew Peters (landscape archaeologist)
Peter Stevenson (folklorist & storyteller)
Sarah Byfield (artist)
Mary-Ann Constantine (Welsh Romantic literature)
Richard Parry (Coleridge in Wales)

Hafod is a collaboration between two projects: ‘“Curious Travellers”: Thomas Pennant and the Welsh and Scottish Tour 1760-1820’ & ‘The Coleridge in Wales Festival’. There will also be a small exhibition at Eglwys Newydd.

Assemble 10.30-11 at the church (by car-park), where coffee & tea will be served. For directions see: http://www.hafod.org. Wear sturdy shoes and bring a picnic. Please be aware there is little or no mobile phone coverage in the area, that some paths are slippery, steep and uneven, and that participants take part at their own risk. To register interest and for more details please contact a.elias@cymru.ac.uk (01970 636543) or visit: www.curioustravellers.ac.uk or http://coleridgeinwales.org. By permission of the Hafod Trust and Natural Resources Wales

Thanks to the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies for organising this response to the Coleridge in Wales festival journey.

Dewch â brechdanau a sgidie cryf am ddiwrnod gydag artistiaid, haneswyr, archaeolegwyr, awduron a pherfformwyr i glywed am hanes yr Hafod a’i ymwelwyr – o Iolo Morganwg i John Piper.

Yn 1794 daeth y bardd Samuel Taylor Coleridge a’i ffrind Joseph Hucks heibio stad yr Hafod. Ymwelson nhw â’r lle? Oedd tŷ Gothig Thomas Johnes yn ysbrydoliaeth i’r gerdd ‘Kubla Khan’?

Cyfranwyr:
Jennie Macve (Stad yr Hafod)
Christine Watkins (artist tirwedd)
Peter Wakelin (hanesydd celf & curadur)
Michael Freeman (hanes teithwyr yng Nghymru)
Martin Crampin (artist & hanesydd celf)
Andrew Peters (archaeolegydd tirwedd)
Peter Stevenson (llęn gwerin Cymru)
Sarah Byfield (artist)
Mary-Ann Constantine (Llęn Cymru G18fed)
Richard Parry (Gŵyl Coleridge yng Nghymru)

Ymgynnull a chael paned 10.30-11 yn yr Eglwys Newydd (ger y maes parcio: gweler: http://www.hafod.org). Gwisgwch esgidiau cryf a dewch â phicnic. Noder: nid oes modd cael signal ffôn yn yr ardal; bod rhai o’r llwybrau’n llithrig, serth ac anwastad; bod pawb yn cymryd rhan ar ei gyfrifoldeb ei hun. Er mwyn mynegi diddordeb ac am ragor o fanylion cysylltwch ag a.elias@cymru.ac.uk (01970 636543) neu gweler: www.curioustravellers.ac.uk neu http://coleridgeinwales.org Trwy garedigrwydd Ymddiriedolaeth Hafod & Chyfoeth Naturiol Cymru
.
Taith gerdded gyda sgyrsiau a pherfformiadau
Cydweithriad yw Hafod rhwng dau brosiect: “Teithwyr Chwilfrydig”: Thomas Pennant a theithio i Gymru a’r Alban 1760-1820’ & ‘Gŵyl Coleridge yng Nghymru’. Cynhelir hefyd arddangosfa fach yn Eglwys Newydd.

Back home