Communion Service at St Hywyn's Church

26th June, 2016

26 Fehefin, 2016

Starts | Dechrau: 10:00am

Ends | Diwedd: 11:00am

Service

Gwasanaeth

St Hywyn’s Church

Aberdaron, LL53 8BE

Gwasanaeth Cymun yn Eglwys St. Hywyn

Sermon: Rev John McEllhenney

Phregeth gan y Parch. John McEllhenney.

Back home