RS Thomas Literary Festival 2016

24th June, 2016 - 26th June, 2016

24 Fehefin, 2016 - 26 Fehefin, 2016

All day

Trwy'r dydd

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Aberdaron

Llyn Peninsula, LL53 8BE

.

.

Gwyl R S Thomas 2016

We'll be visiting this year's R S Thomas Festival in Aberdaron, and taking part in two events.

Come and visit. Discover how Coleridge and R S Thomas are profoundly connected in the Welsh landscape.

www.rsthomaspoetry.co.uk

Major 20th century Welsh poet R. S. Thomas saw Coleridge’s work as centrally important. Lecturing at the 1976 Eisteddfod on the power of myth, words, place and nature in Welsh identity, he said...

In order to understand imagination’s true meaning one must be acquainted with the work of Coleridge,
but I haven’t time to go into that today


Coleridge in Wales 2016 marks the 40th anniversary of R S. Thomas’s keynote address “Abercuawg” at the 1976 Eisteddfod.

R. S. Thomas, Coleridge a’r dychymyg.

Roedd y bardd adnabyddus Cymreig o’r 20fed Ganrif, R. S. Thomas, yn ystyried gwaith Coleridge i fod yn hynod bwysig. Wrth ddarlithio yn Eisteddfod 1976 ar bŵer myth, geiriau, lleoliad a natur yn hunaniaeth y Cymry, dywedodd...

"Er mwyn deall iawn ystyr dychymyg mae’n rhaid i berson fod yn gyfarwydd â gwaith Coleridge, ond nid oes gennyf amser i sôn am hynny heddiw"

Coleridge yng Nghymru 2016 40 mlynedd ers anerchiad pwysig R. S. Thomas “Abercuawg” yn Eisteddfod 1976.

Back home