Diflaniad y Meddwl Cymreig?

5th August, 2016

5 Awst, 2016

Starts | Dechrau: 10:00am

Ends | Diwedd: 10:55am

Talk

Sgwrs

Eisteddfod Genedlaethol

Societies 1, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG

The disappearance of the Welsh Mind?

Sut mae Gŵyl Coleridge yn darparu ymgysylltiad amgen i'n diwylliant deallusol yng Nghymru

Sgwrs gan Dr Huw Williams (Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd)
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ycoleg/darlithwyrgwyddoraucymdeithasol/athroniaeth/dr-huw-williams.aspx

https://eisteddfod.cymru/digwyddiadau/dydd/5-awst-2016/ymateb-i-coleridge-yng-nghymru-diflaniad-y-meddwl-cymreig

In what ways does the Coleridge in Wales Festival provides alternative engagements with our own Welsh intellectual culture

https://eisteddfod.wales/events/day/5-august-2016/response-coleridge-wales-disappearance-welsh-mind%E2%80%99

Back home