Yn frawd i flodau'r grug

1st August, 2016

1 Awst, 2016

Starts | Dechrau: 16:30pm

Ends | Diwedd: 17:30pm

Lecture/Conference

Darlith / Cynhadledd

Eisteddfod Genedlaethol

Societies 2, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG

Coleridge and his walking tour of Wales

Bydd yr awdur Jon Gower yn trafod perthynas y bardd a’r breuddwydiwr Samuel Taylor Coleridge a Chymru, gan ganolbwyntio ar ei daith gerdded o gwmpas y wlad ac wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant ei glasur ‘Biographia Literaria’.

Trefnir y sesiwn gan y Sefydliad Materion Cymreig

https://eisteddfod.cymru/digwyddiadau/dydd/1-awst-2016/yn-frawd-i-flodaur-grug

Annual Institute of Welsh Affairs Eisteddfod Lecture

Broadcaster and author, Jon Gower, discusses the relationship between poet and dreamer, Samuel Taylor Coleridge and Wales, concentrating on his walking tour of Wales, as we celebrate the bi-centenary of his writing the classic, Biographia Literaria.

https://eisteddfod.wales/events/day/1-august-2016/samuel-taylor-coleridge-and-his-walking-tour-wales

Back home