Sesiwn Siarad Sioc

5th August, 2016

5 Awst, 2016

Starts | Dechrau: 15:00pm

Ends | Diwedd: 16:00pm

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Eisteddfod Genedlaethol

Pagoda, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG

Siarad Sioc Sessions

Bydd gwesteion proffil uchel yn rhoi cyflwyniadau 5 munud bywiog a phryfoclyd ar thema ou dewis.

https://eisteddfod.cymru/digwyddiadau/dydd/5-awst-2016/sesiwn-siarad-sioc

Guests speakers will give lively, provocative 5 minute presentations on a theme of choice.

https://eisteddfod.wales/events/day/5-august-2016/siarad-sioc-sessions

Back home