Yr Argyfwng Newid Hinsawdd ar Chwyldro sydd ei angen

5th August, 2016

5 Awst, 2016

Starts | Dechrau: 16:30pm

Ends | Diwedd: 17:30pm

Talk

Sgwrs

Eisteddfod Genedlaethol

Societies 2, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG

The Crisis of Climate Change - and the Revolution thats needed

Gareth Clubb sy'n trafod Yr Argyfwng Newid Hinsawdd ar Chwyldro sydd ei angen.
Sesiwn yng ngofal Gŵyl Coleridge

https://eisteddfod.cymru/digwyddiadau/dydd/5-awst-2016/yr-argyfwng-newid-hinsawdd-%E2%80%93-%E2%80%99r-chwyldro-sydd-ei-angen

Gareth Clubb, Director of Friends of The Earth Cymru, discusses The Crisis of Climate Change - and the Revolution thats needed.
Session organised by the Coleridge Festival.

https://eisteddfod.wales/events/day/5-august-2016/crisis-climate-change-and-revolution-%E2%80%99s-needed

Back home