Y Gernyweg

6th August, 2016

6 Awst, 2016

Starts | Dechrau: 14:00pm

Ends | Diwedd: 14:55pm

Talk

Sgwrs

Eisteddfod Genedlaethol

Pagoda, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG

The Cornish language

Ani Saunders yn trafod y Gernyweg, gyda Dr Huw Williams, Prifysgol Caerdydd/Coleg Cymraeg Genedlaethol (Arthroniaeth)
Sesiwn yng ngofal Gwyl Coleridge

https://eisteddfod.cymru/digwyddiadau/dydd/6-awst-2016/y-gernyweg

Musician and artist Ani Saunders discusses the Cornish language, with Dr Huw Williams, Cardiff University/ Coleg Cymraeg Genedlaethol (Philosophy)
Session organised by the Coleridge Festival

https://eisteddfod.wales/events/day/6-august-2016/cornish-language

Back home