Visit standing stone

3rd July, 2016

3 Orffennaf, 2016

All day

Trwy'r dydd

Cafe conversation

Sgwrs caffi

Orsedd Farm

Gorsedd, CH8 8QZ

.

.

Ymweld a maen hir

We'll be calling in at Pottle's Premier Plants, a wholesale nursery in Gorsedd to see the standing stone found in a garden, and re-erected in the 1980's and perhaps have a cup of tea, and see how the farm has changed in a generation.

Byddwn yn galw yn Pottle's Premier Plants, meithrinfa gyfanwrthu yn Gorsedd, i weld y maen hir a ganfuwyd mewn gardd, ac a ail-godwyd yn yr 1980au. Efallai y cawn bned o da, a gweld sut mae'r fferm wedi newid mewn cenhedlaeth.

Back home