Monmouth to Pandy

26th May, 2016

26 Fai, 2016

All day

Trwy'r dydd

Journey

Taith

Monmouth

to Pandy, NP7 8DR

Trefynwy i'r Pandy

The Coleridge in Wales festival journey will travel from Monmouth and make its way to Pandy, in the quest for hidden Welsh treasure.

More details soon. Please get in touch if you'd like to take part in the preparations.

Bydd taith gwyl Coleridge yng Nghymru yn teithio o Drefynwy ac yn ymlwybro i'r Pandy, ar drywydd trysor Cymreig cudd.

Mwy o fanylion yn fuan. Cysylltwch os hoffech gymryd rhan yn y gwaith paratoi.

Back home