Eisteddfod Genedlaethol

1st August, 2016 - 6th August, 2016

1 Awst, 2016 - 6 Awst, 2016

All day

Trwy'r dydd

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Y Fenni

Abergavenny, NP7 7RZ

.

.

National Eisteddfod

1 - 3 Awst, Cylch yr Orsedd, BUGEILIAID NEWYDD Mae’r Eisteddfod wedi gwahodd yr artistiaid RM Parry a Chris Glynn i greu darn gosod yng Nghylch yr Orsedd i nodi gwaith yr ŵyl Coleridge yng Nghymru. Mae’r ŵyl wedi bod yn daith araf 80 diwrnod o amgylch Cymru. Bydd y daith yn gorffen ar y Maes yn y Fenni. Bydd Parry a Glynn yn gosod darn o rew un metr ciwbiedig y tu mewn i gylch Gorsedd yr Eisteddfod. Dros y 36 awr nesaf bydd y darn o rew hwn yn toddi’n araf.
http://coleridgefestival.org/event/144/bugeiliaid-newydd

1 Awst - 16:30, Cymdeithasau 2, Yn frawd i flodau'r grug Bydd yr awdur Jon Gower yn trafod perthynas y bardd a’r breuddwydiwr Samuel Taylor Coleridge a Chymru
http://coleridgefestival.org/event/134/yn-frawd-i-flodaur-grug

5 Awst - 10:00, Cymdeithasau 1, Diflaniad y Meddwl Cymreig?
http://coleridgefestival.org/event/133/diflaniad-y-meddwl-cymreig

5 Awst - 15:00, Pagoda Sesiwn Siarad Sioc
http://coleridgefestival.org/event/135/sesiwn-siarad-sioc

5 Awst, - 16:30, Cymdeithasau 2, Yr Argyfwng Newid Hinsawdd – a’r Chwyldro sydd ei angen Gareth Clubb sy'n trafod Yr Argyfwng Newid Hinsawdd – a’r Chwyldro sydd ei angen
http://coleridgefestival.org/event/136/yr-argyfwng-newid-hinsawdd-ar-chwyldro-sydd-ei-angen

6 Awst - 14:00, Pagoda, Y Gernyweg Tim Saunders yn trafod y Gernyweg
http://coleridgefestival.org/event/137/y-gernyweg

6 Awst - 15:00, Pagoda, Dathlu bywyd John Heywood Thomas
http://coleridgefestival.org/event/142/dathlu-john-heywood-thomas

* Gan gychwyn yn agos at Gaerdydd, y brifddinas, bydd yr Ŵyl yn teithio’n araf, gyda’r cloc o amgylch Cymru gan ddilyn llwybrau Coleridge ac Iolo Morganwg. Byddwn yn gwneud nifer o deithiau a gwyriadau dyfeisgar gyda chi, gan gysylltu gydag ardaloedd poblog a thirwedd gyfoes Gorllewin, Gogledd, Canolbarth a De Cymru. Mae’r ŵyl yn gorffen yn Eisteddfod Genedlaethol 2016, yn y Fenni .

* Cafodd Iolo Morganwg, sylfaenydd yr Eisteddfod fodern, ddylanwad enfawr ar ddiwylliant Cymru yn y 19eg Ganrif. Daeth Coleridge yn un o feirdd gorau Prydain – er hyn mae llawer o’i waith ysgrifennu wedi cael ei guddio a’i anwybyddu. Mae’r ddau yn pwysleisio pwysigrwydd deall cysyniadau Ewropeaidd o’r gwahaniaeth rhwng RHESWM a DEALLTWRIAETH.

* 1795 - Y dewin llenyddol Cymreig Iolo Morganwg yn stopio ym Mryste ar ôl taith siomedig i Lundain, ac yn darganfod darlithoedd Coleridge, ac ysgrifennu’r canlynol ar boster: “Coleridge, Coleridge, Coleridge, Coleridge”

* R. S. Thomas, Coleridge a’r dychymyg: roedd y bardd adnabyddus Cymreig o’r 20fed Ganrif, R. S. Thomas, yn ystyried gwaith Coleridge i fod yn hynod bwysig. Wrth ddarlithio yn Eisteddfod 1976 ar bŵer myth, geiriau, lleoliad a natur yn hunaniaeth y Cymry, dywedodd...

"Er mwyn deall iawn ystyr dychymyg mae’n rhaid i berson fod yn gyfarwydd â gwaith Coleridge, ond nid oes gennyf amser i sôn am hynny heddiw"

Coleridge yng Nghymru 2016 40 mlynedd ers anerchiad cyweirnod R. S. Thomas “Abercuawg” yn Eisteddfod 1976.

----

"BYDDAI’R MWYAFRIF O BOBL YN MEDDWL AM GYMRU FEL LLE A COLERIDGE FEL PERSON; AC YMDDENGYS MAI’R HYN RYDYCH YN EI WNEUD, YN HYTRACH, YW TRIN CYMRU FEL PERSON - A COLERIDGE FEL LLE"

Ifor Davies

MONDAY 1ST AUGUST
noon
The National Eisteddfod have invited artists RM Parry and Chris Glynn to create an installation piece in the Gorsedd Circle to mark the work of the Coleridge in Wales Festival. Parry & Glynn will place a one metre cubed block of ice inside the Eisteddfod’s Gorsedd circle.
BUGEILIAID NEWYDD (New Shepherds)
http://coleridgefestival.org/event/144/bugeiliaid-newydd

16:30pm
Institute of Welsh Affairs lecture by author Jon Gower
Coleridge and his walking tour of Wales
Societies 2
http://coleridgefestival.org/event/134/yn-frawd-i-flodaur-grug

FRIDAY 5th AUGUST
10:00am
The disappearance of the Welsh Mind?
Societies 1
http://coleridgefestival.org/event/133/diflaniad-y-meddwl-cymreig

15:00pm
Siarad Sioc sessions
Pagoda
http://coleridgefestival.org/event/135/sesiwn-siarad-sioc

16:30pm
Lecture by Gareth Clubb, Director, Friends of the Earth Cymru
The Crisis of Climate Change - and the Revolution that’s needed
Societies 2
http://coleridgefestival.org/event/136/yr-argyfwng-newid-hinsawdd-ar-chwyldro-sydd-ei-angen

SATURDAY 6th AUGUST
14:00pm
Talk by Tim Saunders
The Cornish language
Pagoda
http://coleridgefestival.org/event/137/y-gernyweg

15:00pm
Celebrating the life of John Heywood Thomas
Pagoda
http://coleridgefestival.org/event/137/y-gernyweg

Back home