Aberdaron to Fort Belan

26th June, 2016

26 Fehefin, 2016

Starts | Dechrau: 13:00pm

Ends | Diwedd: 15:00pm

Journey

Taith

Aberdaron to Fort Belan

Llŷn, LL53 6LB

.

Aberdaron i Gaer Belan

We'll be leaving Aberdaron at lunchtime and wish to arrive at Fort Belan around 3.00 p.m.

We'd very much like not to use a car to travel.

Any suggestions for how we might travel, what we might do and where we could go?

Please get in touch!

Byddwn yn gadael Aberdaron amser cinio ac yn anelu i gyrraedd Caer Belan tua 3.00 p.m.

Byddem yn hoffi'n fawr peidio gorfod defnyddio car i deithio.

Unrhyw syniadau sut gallem deithio, beth i'w wneud a ble i fynd?

Cysylltwch a ni!

Back home