Aberystwyth region

16th June, 2016 - 17th June, 2016

16 Fehefin, 2016 - 17 Fehefin, 2016

All day

Trwy'r dydd

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Aberystwyth

Ceredigion, SY23 3FL

.

.

Ardal Aberystwyth

We've begun conversations with Aberystwyth University, The National Library of Wales, The Centre for Advanced Welsh Studies, The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales and local communities, and there's still room to join the discussion and planning for activities in and around Aberystwyth... feel free to get in touch with responses and ideas.

Rydym wedi dechrau trafodaethau a Phrifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a chymunedau lleol, ac mae lle o hyd i ymuno a'r drafodaeth a chynllunio gweithgareddau yn Aberystwyth a'r cyffiniau... croeso i chi gysylltu gydag ymatebion a syniadau.

Back home