Llandeilo Fawr

3rd June, 2016

3 Fehefin, 2016

Starts | Dechrau: 10:30am

Ends | Diwedd: 12:00pm

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Llandeilo Fawr

Llandeilo, SA19 6BA

.

.

Llandeilo Fawr

Coleridge in Wales festival arrives in Llandeilo on Friday 3rd June.

Come along to St Teilo's Church in Llandeilo to discover more about Coleridge in Wales, see the Llandeilo Gospels exhibition and hear a song from festival founder, baritone Richard Parry.

Rydym wrthi'n trafod a gwyl gerdd Llandeilo Fawr a'r cymunedau lleol ynglyn a dathlu Llandeilo a'r ardal gyfagos ar daith Coleridge yng Nghymru...

Back home