Taraggan Community Gardens

30th May, 2016

30 Fai, 2016

Late Afternoon - time to be announced

Starts | Dechrau: 16:00pm

Ends | Diwedd: 17:30pm

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Taraggan

Bargoed, CF81 8QD

.

.

Gerddi Cymunedol Taragan

We're visiting the Taraggan Community Garden project.

They've built the biggest plastic bottle greenhouse in Europe.

https://taraggan.wordpress.com/
http://www.walesonline.co.uk/news/local-news/community-garden-wins-royal-approval-4737596

We'll find out more about the people behind this wonderful work, and celebrate hidden Welsh treasure in the Rhymney Valley.

Rydym yn cynnal trafodaethau gyda phrosiect Gardd Gymunedol Taragan.

Maen nhw wedi adeiladu'r ty gwydr plastig mwyaf yn Ewrop.

https://taraggan.wordpress.com/

Gobeithiwn ddod i wybod mwy am hyn, a dathlu trysor cudd Cymru yng Nghwm Rhymni.

Back home