Get involved - Usk Valley & Hay-on-Wye

22nd May, 2016 - 29th May, 2016

22 Fai, 2016 - 29 Fai, 2016

All day

Trwy'r dydd

Opportunity to help create events in this area

Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon

Usk Valley and Hay-on-Wye

NP15 2EF

.

.

Cymryd rhan: Dyffryn Wysg a'r Gelli Gandryll

We'll be travelling through the Usk Valley and up to Hay-on-Wye.

If you'd like to get involved in arranging or helping with some activity or event, please get in touch.

Byddwn yn teithio drwy ddyffryn Wysg ac i fyny i'r Gelli Gandryll.

Os hoffech chi drefnu neu helpu gyda rhyw weithgaredd neu ddigwyddiad, mae croeso i chi gysylltu a ni.

Back home