Get involved: South Wales Valleys

29th May, 2016 - 31st May, 2016

29 Fai, 2016 - 31 Fai, 2016

All day

Trwy'r dydd

Opportunity to help create events in this area

Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon

South Wales Valleys

CF47 0JA

.

.

Cymryd rhan: Cymoedd De Cymru

We'll be travelling through the South Wales Valleys - from Tredegar to Merthyr to Treherbert, and up and down too!

If you'd like to get involved in arranging or helping with some activity or event, please get in touch.

Byddwn yn teithio drwy Gymoedd De Cymru - o Dredegar i Ferthyr i Dreherbert, ac i fyny a lawr hefyd!

Os hoffech chi drefnu neu helpu gyda rhyw weithgaredd neu ddigwyddiad, mae croeso i chi gysylltu a ni.

Back home