Get involved: Machynlleth to Porthmadog

17th June, 2016 - 22nd June, 2016

17 Fehefin, 2016 - 22 Fehefin, 2016

All day

Trwy'r dydd

Opportunity to help create events in this area

Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon

Machynlleth to Porthmadog

LL46 2YH

...

...

Cymryd rhan: Machynlleth i Borthmadog

We'll be travelling from Machynlleth to Porthmadog.

If you'd like to get involved in arranging or helping with some activity or event, please get in touch.

Byddwn yn teithio o Fachynlleth i Borthmadog.

Os hoffech chi drefnu neu helpu gyda rhyw weithgaredd neu ddigwyddiad, mae croeso i chi gysylltu a ni.

Back home