Get involved: Vale of Clwyd, Wrexham and Flintshire

3rd July, 2016 - 14th July, 2016

3 Orffennaf, 2016 - 14 Orffennaf, 2016

All day

Trwy'r dydd

Opportunity to help create events in this area

Cyfle i helpu creu digwyddiadau yn yr ardal hon

Vale of Clwyd and Wrexham

LL15 2NU

.

.

Cymryd rhan: Dyffryn Clwyd, Wrecsam a Sir y Fflint

We'll be travelling through the Vale of Clwyd and around Wrexham and Flintshire.

If you'd like to get involved in arranging or helping with some activity or event, please get in touch.

Byddwn yn teithio drwy Ddyffryn Clwyd ac o gwmpas Wrecsam a Sir y Fflint.

Os hoffech chi drefnu neu helpu gyda rhyw weithgaredd neu ddigwyddiad, mae croeso i chi gysylltu a ni.

Back home