Walk into the Hay Festival

27th May, 2016

27 Fai, 2016

All day

Trwy'r dydd

Walk

Taith Gerdded

The Old Pandy Inn

Hereford Road, Pandy, Abergavenny, NP7 8DR

Cerdded i'r Gwyl y Gelli

Hay Festival 2016

Friday 27 May – time tbc.
Start The Old Pandy Inn, Pandy. Finish: Hay Festival, Hay-on-Way


Samuel Taylor Coleridge dropped out of Cambridge University in 1794 and walked around Wales.

Award winning travel writer Elsa Hammond and Coleridge in Wales founder R M Parry walk the 16 miles walk across Hay Bluff from Pandy to Hay, part of an 80 day journey around Wales exploring Coleridge’s voice as a contemporary vision for global sustainable development, as the Coleridge in Wales festival arrives at the Hay Festival.

For more details about this strenuous, day long 16 mile mountain walk email: sam@coleridgeinwales.cymru

Stay the night before in the Old Pandy Inn
The touring party are staying the night before at the Old Pandy Inn.
Elsa Hammond wil be giving a talk at 8.00pm details. Join us.
Bed and breakfast is available at the Old Pandy Inn on Thurs 26th May @ £26.50 per person.

Book this accommodation now by phoning 01873 890208
quoting ref: COLERIDGE 26

A Hay Festival 2016 event:
https://www.hayfestival.com/s-398-friday-27-may-2016.aspx?genrefilterid=0&categoryfilterid=

Byddwn yn ymweld a'r achlysur byd-enwog hwn drwy gerdded i mewn i'r Gelli i gael profi'r cyffro a'r egni. Byddwn yn archwilio sut mae'r diriogaeth y bu Coleridge yn was iddi drwy gydol ei fywyd yn cael ei deall heddiw.. a beth mae hyn yn ei olygu o ran ein gallu i'n croesawu ein gilydd a'n perthynas a'r amgylchedd naturiol.

Ymunwch â ni - anfon e-bost: sam@coleridgeinwales.cymru

Back home