Codi Hwyl

13th May, 2016 - 14th May, 2016

13 Fai, 2016 - 14 Fai, 2016

All day

Trwy'r dydd

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

All Saints Church Halls

Victoria Sqaure, Penarth, CF64 3EH

Codi Hwyl

Codi Hwyl - an informal eisteddfod & barbecue

Come and celebrate the Welsh language and community in Penarth!

Whether you are a native Welsh speaker, a Welsh learner or just like to experience Welsh language culture – join in Penarth’s Cod Hwyl – an informal celebration of music, food, drink and creativity.

There’s no memory of an Eisteddfod ever being held Penarth. And yet, 1 in 10 of people in the Vale of Glamorgan speak Welsh, so…. we thought there should be a Penarth celebration – CODI HWYL!

It’s not a traditional, formal, competitive Eisteddfod, but a relaxed coming together for food & fun.

Already there are offers from musicians, makers & artists, but there’s lots of room & time for more people to be involved…

FRIDAY 13th MAY
Where: All Saints Halls (the big & little halls)
When: From 6.00 - 10.30

SATURDAY 14th MAY
Where: around town
When: late morning

Come along and join others who have offered to perform, recite a poem, tell a story, write something, promote Welsh makers and food, organise fun for children, organise an activity, help with publicity, and help to decorate the hall?

details:
email Sian at Foxy’s Deli: enquiries@foxysdeli.com

monies raised will be donated to Ti a Fi, Plassey Street & Ysgol Pen-y-Garth PTA

Codi Hwyl - Eisteddfod anffurfiol a BBQ

Rydym wrthi'n trafod a chynllunio gyda grwpiau cymunedol ym Mhenarth i ddathlu dechrau taith gwyl Coleridge yng Nghymru o amgylch Cymru. Os hoffech helpu i drefnu digwyddiad neu ymateb... cysylltwch a ni.

Un o'r cynlluniau yw cynnal Eisteddfod anffurfiol ym Mhenarth, am y tro cyntaf ers cyn cof.

Does dim côf bod Eisteddfod erioed wedi cael ei chynnal ym Mhenarth. Felly hen bryd ein bod ni’n dathlu’r Gymraeg a Codi Hwyl.
Croeso i bawb. Dewch draw, ffrindiau hen a newydd i fwynhau cerddoriaeth, bwyd a diod , a diddanwch o bob math.

Mae’r cynigion i berfformio ar y nos Wener eisoes yn dod i mewn ond peidwich gofidio mae digon o amser a lle ar ôl i fwy. Fedrwch chi berfformio, adrodd cerdd, dweud stori, sgwennu darn; hybu gwneuthurwyr a bwyd Cymreig, trefnu digwyddiad, cynorthwyo gyda chyhoeddusrwydd, addurno’r neuaddau , trefnu digwyddiadau hwyliog i blant ?

Rhowch wybod i ni sut yr hoffech chi gymryd rhan.

https://www.facebook.com/events/580557302120892/

Back home