Coleridge in Wales: Thomas in ‘Abercuawg’

24th June, 2016

24 Fehefin, 2016

Starts | Dechrau: 19:30pm

Ends | Diwedd: 21:30pm

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Porth y Swnt centre

Porth Y Swnt, Aberdaron, LL53 8BE

Coleridge yng Nghymru: Thomas yn Abercuawg

R.S. Thomas Literary Festival 2016

Join the Coleridge in Wales founder Richard Parry for an evening of Thomas and Coleridge in an informal mix of conversation, performance, and music as the Coleridge festival journey arrives in Aberdaron.

Thomas said that Coleridge was the key to understanding the power of the imagination in landscape and identity … what does that mean for us as individuals and communities?

https://rsthomaspoetry.co.uk/2016-programme/

Ymunnwch yng Ngŵyl Coleridge yng Nghymru fel y mae yn cyrraedd Aberdaron ar gyfer Gŵyl R.S. Thomas. Dywedodd Thomas mai Coleridge oedd yr allwedd i ddeall nerth a dychymyg mewn tirlun a hunaniaeth . . . a dyma ddathliad ag archwiliad o Thomas a Coleridge mewn cymysgedd detholedig o drafodaeth, gweithred a cherddoriaeth.

Gwesteiwyd gan Richard Parry, sylfaenydd Coleridge yng Nghymru.

https://rsthomaspoetry.co.uk/2016-programme/rhaglen-2016/

Back home